Voorwaarden van het visum Sri Lanka

Voorwaarden van het visum Sri Lanka

De Sri Lankaanse overheid heeft een aantal criteria vastgesteld voor de geldigheid van de online aangevraagde e-visums en de daaraan gekoppelde reis. Ons advies: Lees deze voorwaarden die zijn opgesteld door het Department of Immigration and Emigration zorgvuldig door en stel uzelf de vraag of u voldoet aan alle verplichtingen. Zo voorkomt u problemen en kunt u genieten van een ongestoorde reis.

E-visum (ETA) of fysiek visum?

Wij benadrukken nogmaals dat de onderstaande condities betrekking hebben op de online aangevraagde visa: het e-visum ofwel ETA (Electronic Travel Authorization). Mocht u niet voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van een ETA dan dient u contact op te nemen met een van de consulaten van Sri Lanka voor de aanvraag van een fysiek visum.

De voorwaarden hebben betrekking op de reiziger, de reis, de reisdocumenten en de financiële middelen, de aanvraag van het visum en de duur van de reis.

Voorwaarden Toeristenvisum Sri Lanka

De reiziger dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden die betrekking hebben op werk en beroep. De reiziger:

 • Is geen journalist of diplomaat.
 • Is geen deelnemer aan media- of journalistieke bijeenkomsten, conferenties of seminars.
 • Heeft geen paspoort dat is uitgegeven door Singapore, de Malediven of de Seychellen.
 • Is geen lid van de bemanning waarmee de reis gemaakt is.
 • Heeft nog geen visum in zijn bezit en is momenteel niet in Sri Lanka.
 • Is geen NGO (Niet- Gouvernementele Organisatie) werknemer of gelieerd daaraan.
 • Maakt geen professionele mediaproducties zoals documentaires (ook niet in het thuisland).
 • Verleent geen andere diensten aan organisaties, die zijn gevestigd in Sri Lanka, dan de diensten die beschreven staan in het visum.
 • Verleent geen diensten aan andere organisaties dan die beschreven staat in het visum.

De reis, met het online aangevraagde e-visum, dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • De reis is een vakantie- en/of zakenreis waarbij bezoek aan familie en vrienden is inbegrepen.
 • De reis dient geen politiek doel. Politieke bijeenkomsten mogen niet worden bezocht. Ook journalistieke activiteiten worden niet toegestaan.
 • Er wordt geen vrijwilligerswerk gedaan: betaald noch onbetaald.
 • De duur van de reis is maximaal 30 dagen of 90 dagen als verlenging wordt toegekend.
 • In de visum aanvraag staat het doel van het visum beschreven. De reiziger mag het visum louter en alleen voor dat doel gebruiken.

De reiziger dient over de onderstaande documenten en financiële middelen te beschikken:

 • Men is verplicht in bezit te zijn van een retour ticket of een doorreis ticket naar een ander land.
 • Indien dit andere land ook een visumplicht heeft dient de reiziger in bezit te zijn van dat visum.
 • Aantonen dat men over voldoende financiële middelen beschikt. Het minimumbedrag is $15 per dag.

De reiziger moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Dient te beschikken over een eigen geldig paspoort (ook minderjarigen!) dat nog minimaal zes maanden geldig is na aankomst in Sri Lanka.
 • Bij een visum aanvraag voor een ander dient u over de paspoortgegevens van die ander te beschikken en diens toestemming te hebben.
 • Indien niet alle ouders van minderjarigen meereizen dient u een ondertekende toestemmingsverklaring te hebben van beide ouders.

Voor de volledigheid het volgende

 • Het is niet nodig dat u een verblijfplaats heeft besproken op Sri Lanka.
 • Het is niet nodig dat u al een ticket heeft geboekt als u een visum aanvraagt.

Trein Sri Lanka

Eigen verantwoordelijkheid

Deze bestaat eruit dat de aangeleverde data gecontroleerd is op fouten en dat de aangeleverde gegevens volledig- en waarheidsgetrouw zijn waarbij speciaal aandacht gegeven moet worden aan de naam, het paspoortnummer, de nationaliteit en de geboortedata. Deze dienen correct te zijn ingevuld anders wordt er geen toegang verleend tot Sri Lanka. Indien u fouten in uw aanvraag ontdekt voordat uw reis begint dan dient u een compleet nieuwe aanvraag in te dienen, deze te betalen en te wachten op goedkeuring voordat u op reis kunt gaan. Voldoet uw paspoort niet aan de gestelde voorwaarden, vraag dan zo spoedig mogelijk een nieuw paspoort aan. Mocht u onverhoopt toch een visum hebben aangevraagd met het onvolledige paspoort dan moet u een compleet nieuwe aanvraag indienen. Het oude aangevraagde visum is dan ongeldig. Wij wijzen u erop dat na het indienen en betalen van het visum er geen wijzigingen aan te brengen zijn in de ingevulde gegevens. Ook de betaling kan niet terug gedraaid worden ongeacht de reden zoals afkeuring van de aanvraag, het niet gebruiken van het e-visum of ongeldigheid door foutief aangeleverde gegevens.

Wanneer aanvragen?

Mocht u uw vliegticket vroeg geboekt hebben dan kunt u bij ons direct een visumaanvraag indienen. Als uw reis over meer dan 90 dagen start dan wordt uw aanvraag in de wacht gezet. Precies 90 dagen voor aankomst wordt de aanvraag in behandeling genomen. Dit gaat volledig automatisch. Deze service hangt samen met het feit dat het Department of Immigration & Emigration alleen aanvragen van reizigers verwerkt die binnen 90 dagen na aanvraag arriveren in Sri Lanka.