Werkvakantie beschrijvingsvraag

Australië Working Holiday Visa - werkvakantie beschrijvingsvraag

Door "nee" te antwoorden op de Australië werkvakantie beschrijvingsvraag op het aanvraagformulier geeft u aan alle onderstaande vragen met "nee" te beantwoorden. Lees ze zorgvuldig door.

Algemeen

 1. Wordt u tijdens uw verblijf in Australië vergezeld door van u afhankelijke kinderen?
 2. Is u eerder een Working Holiday visum (subclass 462) toegekend en bent u daarmee naar Australië gereisd?

Medisch

 1. Heeft u:
  • Tuberculose, of heeft u ooit tuberculose gehad?
  • Contact gehad met een familielid die actieve tuberculose heeft?
  • Ooit een röntgenfoto van uw longen laten maken waarop afwijkingen te zien waren?
 2. Verwacht u tijdens uw bezoek naar Australië aanspraak te moeten maken op medische zorg of denkt u medische kosten te gaan maken voor een van de volgende aandoeningen:
  • Bloedkanker
  • Kanker
  • Hartaandoeningen
  • Hepatitis B of C en/of leveraandoeningen
  • HIV besmetting, inclusief AIDS
  • Geestesziekte
  • Zwangerschap
  • Ademhalingsproblematiek, dat ziekenhuisopname of zuurstoftherapie vereist
  • Overig
 3. Heeft u assistentie nodig met betrekking tot mobiliteit of als gevolg van een medische aandoening?

Strafrechtelijk

 1. Bent u ooit in staat van beschuldiging gesteld van een vergrijp, die momenteel in afwachting is van juridische stappen?
 2. Bent u ooit veroordeeld voor een vergrijp in welk land dan ook (inclusief veroordelingen die officieel zijn verwijderd)?
 3. Bent u ooit onderwerp geweest van een aanhoudingsbevel of een kennisgeving van Interpol?
 4. Bent u ooit schuldig bevonden aan een seksueel gebaseerde misdaad waarbij een kind betrokken was (ook wanneer er geen veroordeling werd geregistreerd)?
 5. Staat u, of bent u ooit geregistreerd geweest in een register van zedendelinquenten?
 6. Bent u ooit vrijgesproken van een overtreding op grond van geestesziekte of ontoerekeningsvatbaarheid?
 7. Bent u door de rechtbank ooit geweigerd om terecht te staan vanwege uw gesteldheid?
 8. Bent u ooit direct of indirect betrokken geweest, of geassocieerd met activiteiten die een risico voor de nationale veiligheid in Australië of enig ander land zouden kunnen vormen?
 9. Bent u ooit beschuldigd of aangeklaagd voor genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, marteling, slavernij of enige andere misdaad die een ernstige internationale overtreding is?
 10. Bent u ooit in verband gebracht met een persoon, groep of organisatie die betrokken was of is bij crimineel gedrag?
 11. Bent u ooit in verband gebracht met een organisatie in of buiten Australië die zich bezighoudt met geweld of die zich bezighoudt met gewelddadige acties (waaronder oorlog, opstand, verzet, terrorisme, protest)?
 12. Bent u ooit betrokken geweest bij mensensmokkel of mensenhandel?

Reisverleden

 1. Bent u ooit uit een land (inclusief Australië) verwijderd, gedeporteerd of is u de toegang tot een land ontzegd?
 2. Heeft u ooit de verblijfslimiet van een visum overschreden in welk land dan ook (inclusief Australië)?
 3. Heeft u ooit openstaande schulden bij de Australische overheid of overheidsinstanties van Australië gehad?

Belangrijke informatie m.b.t. vaccinaties

Visumaanvragers wordt aangeraden zich te laten vaccineren tegen infectieziekten voordat ze naar Australië reizen. Visumaanvragers die niet in staat zijn om hun vaccinaties te regelen voor vertrek uit hun eigen land, worden verzocht om advies te vragen bij aankomst in Australië.

De Australische staat en gezondheidsautoriteiten bieden algemene medische hulp en advies, ook over vaccinatie. Ouders worden sterk aangemoedigd om hun kinderen te laten vaccineren tegen hepatitis B, difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), poliomyelitis, hemofilus influenzae type-b (Hib), pneumokokken en meningokokkeninfecties, bof, mazelen, rubella en varicella (waterpokken).

Baby's tussen de 2 en 8 maanden wordt ook aangeraden tegen het rotavirus te laten vaccineren.

Ouders dienen alle vaccinatie registraties van hun kinderen mee te nemen naar Australië.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt sterk aangeraden zich te laten inenten tegen rodehond.

Visum Australië